شرکت اکسون مپ یکی از زیر مجموعه های گروه بین المللی اکسون است که در راستای ارائه خدمات مشاوره اجرایی ،مدیریت پروژه و فرآیندهای سازمانی تشکیل گردیده است.
این شرکت سعی دارد با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی مستقر در دفتر مرکزی و نیروهای اختصاص داده شده مستقر در سایت پروژه ، متدهای بروز مدیریت پروژه را برای هریک از پروژه ها اختصاص سازی نماید .
شرح خدمات این شرکت به صورت خلاصه شامل برنامه ریزی و زمانبندی پروژه ، تهیه و ارائه گزارشات پیشرفت و تاخیرات پروژه ، تعیین مراکز هزینه و کنترل هزینه پروژه ، طراحی سیستم نگهداری اسناد و مدارک ، تهیه و تدوین دستورالعمل ها و فرآیندهای سازمانی و اجرایی بوده که همگی در راستای بهینه کردن پروژه در سه وجهی اصلی هزینه ، زمان و کیفیت می باشد.
کادر مدیریتی شرکت شامل افراد با تجربه درحوزه های مختلف صنایع اعم از ساختمان ,خودروسازی, سیمان و پتروشیمی میباشد.

در دنیای امروز مهندسی, خلاقیت کلید موفقیت است و تخصص تیم ما ارائه راه حل های بهینه با استفاده از منابع موجود میباشد .

بازگشت به بالا